Nulled24

ISUZU Rodeo Dragon Power

การเปลี่ยนแปลงของ ISUZU Rodeo เกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2543 ด้วยจุดหมาย “เพิ่มแรงม้าประหยัดน้ำมัน” จึงมีการแนะนำเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด 3.0 ลิตร รหัส 4JH1-T แทนเครื่องเดิม 2.8 ลิตร จึงได้กำลังเพิ่มขึ้นอีก 25 แรงม้าเป็น 120 แรงม้า ประหยัดมากขึ้น 17%

You might also like