ข่าวรถยนต์อัพเดทวันนี้

หมวดหมู่

จากความมุ่งมั่นในการรักษาผลสำเร็จในเชิงเศรษฐศาสตร์ระยะยาว ย้อนกลับไปในช่วงกลางของทศวรรษ ยุค 1990 ช่วงเวลานั้นปอร์เช่เริ่มต้นมีเหตุการณ์ให้ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ…

ตามมาตรา 123/1 ของ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับล่าสุดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ปกครองต้องจัดที่นั่งนิรภัย สำห…