Nulled24

โตโยต้าพร้อมส่งมอบรถยนต์คันแรกโครงการบริการขับเคลื่อนรูปแบบใหม่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยผู้บริหารระดับสูง มร. เคนจิ ซาคาอิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นายนพรัตน์ พลโกษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และบริษัท โตโยต้า เมืองชล จำกัด นายกฤษณ์ พฤกษาทร กรรมการผู้จัดการ ได้มีโอกาสเข้าพบ มร.ทาเคชิ ยามากูชิ ประธานบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งมอบรถยนต์ โคโรลล่า ครอส ในโครงการพิเศษบริการขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และบริษัทคู่ค้าโตโยต้า เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการส่งมอบรถยนต์คันแรกของโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีโอกาสแนะนำระบบ Fleet Telematics Service เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการรถยนต์ให้กับผู้ใช้งานในเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ขอขอบคุณบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับความร่วมมือในการสนับสนุนโตโยต้าด้วยดีเสมอมาแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และทางบริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการสนับสนุนต่างๆ ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และบริษัทคู่ค้าโตโยต้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านสามารถดำเนินธุรกิจเติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัท โตโยต้าฯต่อไปในอนาคต

You might also like