Nulled24

Xinhua Silk Road จัดการประชุมว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่

การประชุมว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (Forum on the Development of New Energy Vehicle Industry) ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมคู่ขนานของการประชุมการผลิตโลกปี 2564 (2021 World Manufacturing Convention) ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ เมืองเหอเฟย เมืองเอกของมณฑลอันฮุย ทางภาคตะวันออกของจีน ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายพยายามผลักดันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดมลพิษ โดย ณ ปี 2563 ยอดผลิต ยอดขาย และสต็อกยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนครองอันดับหนึ่งของโลกเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และจีนมีสต็อกยานยนต์พลังงานใหม่อยู่ที่ 6.78 ล้านคัน ณ ไตรมาส 3 ปี 2564

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ CEIS และ CAAM ได้ร่วมกันเผยแพร่รายงานว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่จีน โดยมีการวิเคราะห์สถานะการพัฒนาในปัจจุบันของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับนำเสนอแนวทางเพื่อเร่งการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรม การประชุมครั้งนี้จัดโดยรัฐบาลมณฑลอันฮุย ดำเนินการโดยสำนักงานกิจการต่างประเทศของรัฐบาลมณฑลอันฮุย และ CEIS โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน

You might also like