Nulled24

TR Supreme

ในยุคที่บริษัทผู้ผลิตรถกระบะยังประกอบแค่รถตัวถังแคปกับตอนเดียวก็เป็นสวรรค์ของบรรดาโรงงานดัดแปลงรถยนต์  ซึ่งมีไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในขณะนั้น

ด้วยอานิสงส์ของการนำรถ Isuzu ที่มียอดขายดีอยู่แล้วมาดัดแปลงเป็นรถ 4 ประตูและรถแวน  เป็นทางเลือกของคนที่รักพี่เสียดายน้องอยากจะได้ทั้งรถยนต์นั่งและการบรรทุก  ก็จะเลือกรุ่น 4 ประตูที่สามารถตอบโจทย์ที่ได้

จากจุดเด่นของช่วงล่างที่นุ่มนวลของรถกระบะ Isuzu ทำให้เมื่อนำมาดัดแปลงเป็นรถ 4 ประตูก็ทำให้นั่งได้สบายเหมือนกับรถเก๋งไม่ดีดแบบรถกระบะทั่วๆไปเวลาเจอหลุมหรือคอสะพาน ทำให้ TR Supreme เป็นตัวเลือกหลักสำหรับคนที่อยากได้รถกระบะ 4 ประตูมาใช้งานในยุคนั้น

You might also like