Nulled24

TOYOTA Dream Car Art Contest 2022

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าสานฝันปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กไทย ผ่านกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2022”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการวาดภาพผ่านผลงานศิลปะ สนับสนุนความสามารถเด็กไทยให้    ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก พร้อมเปิดรับสมัครใน วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นโครงการประกวดวาดภาพและระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส และสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยโตโยต้ามุ่งหวังที่จะยกระดับ และเสริมสร้างทักษะของเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะ และการสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับนักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และเสริมจินตนาการด้านความคิด ภายใต้หัวข้อ  “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน”  โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

  1. รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี
  2. รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี
  3. รุ่นระดับอายุ 12-15 ปี

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2022” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้แทนจำหน่าย  โตโยต้าทั่วประเทศหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.dreamcarthailand.com

You might also like