Nulled24

Toyota Crown รุ่นที่ 7

โตโยต้า คราวน์เป็นรถยนต์นั่งประเภทหรูหราขนาดกลางของโตโยต้า เริ่มต้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นรถแท็กซี่ ตลอดช่วงการผลิตของคราวน์นั้นมีเพียงเล็กน้อยที่ใช้คราวน์แบบซีดานเป็นรถแท็กซี่ จนกระทั่งปี  1995 โตโยต้าได้แตกแขนงคราวน์แบบซีดานออกมาสำหรับใช้เป็นรถแท็กซี่โดยเฉพาะ คือ คราวน์ คอมฟอร์ท

        คราวน์จัดว่าเป็นรถซีดานที่เก่าแก่ที่สุดของโตโยต้าที่ยังอยู่ในสายการผลิต ถูกใช้เป็นรถรับรองอย่างแพร่หลายในหลากบริษัทของญี่ปุ่น ในบางประเทศ โตโยต้า คราวน์จัดว่าเป็นรถที่มีราคาแพงมาก ดังนั้นเมื่อโตโยต้า เครสสิด้าได้รับการอนุญาตให้ส่งออกในต้นทศวรรษที่ 1980 คราวน์จึงถูกแทนที่ด้วยรถรุ่นดังกล่าว

        สำหรับคราวน์รุ่นที่7จะใช้รหัสโมเดลว่า S120 เริ่มผลิตในปี 1983 มีเครื่องยนต์ที่หลากหลาย ด้วยความอึดถึกทนทำให้มีการนำรถรุ่นนี้มาใช้เป็นรถแท็กซี่แถวภาคใต้กันด้วย

You might also like