Nulled24

TK คว้า Investor choice Award 12 ปีซ้อน

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คว้ารางวัล Investor choice Award 12 ปีซ้อน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วย (AGM) คะแนน 100% เต็ม โดย TK เป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ได้รับรางวัล จากจำนวนบริษัทจดทะเบียน 652 บริษัท

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวว่า TK ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลมาตลอด การได้รับรางวัล Investor choice Award ถือเป็นหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม AGM ประเมินข้อมูลเอกสารที่แต่ละบริษัทมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งที่เป็นเอกสารและการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท คะแนน 100% เต็ม ขณะเดียวกันยังนับเป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ได้รับรางวัล จากจำนวนบริษัทจดทะเบียน 652 บริษัท

You might also like