Browsing Tag

PT LPG

PT LPG จัดโครงการ “PT TAXI TRANSFORM”

PT LPG ทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท จัดโครงการเปลี่ยนประเภทการใช้เชื้อเพลิงในรถแท็กซี่จาก NGV เป็น LPG ในโครงการ “PT TAXI TRANSFORM เปลี่ยนเพื่ออนาคต” ติดตั้งอุปกรณ์การใช้เชื้อเพลิงใหม่ให้ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ NGV ตั้งเป้าแท็กซี่เข้าโครงการ 10,000…