Nulled24

Subaru

ซูบารุ​เป็นฝ่ายผลิตรถยนต์ของบริษัทผลิตเครื่องจักรกล ซูบารุคอร์เปอเรชั่นหรือฟูจิเฮฟวี่อินดัสทรี เป็นรถยนต์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากรถยนต์ค่ายอื่นโดยใช้เครื่องยนต์บ๊อกเซอร์และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อออลวีลไดรฟ์ ที่ถูกใช้งานมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี 1972 ทั้งเครื่องยนต์บ๊อกเซอร์และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนั้น ถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กของซูบารุทุกรุ่นตั้งแต่ปี 1996 ยกเว้นเพียงซูบารุ บีอาร์แซด ที่เปิดตัวในปี 2012 ร่วมกับโตโยต้าเท่านั้น

ในเมืองไทยชื่อเสียงของซูบารุโด่งดังมากที่สุดก็คงจะเป็นช่วงที่อยู่ใต้ชายคาของสยามกลการ ด้วยราคาที่ไม่ต่างจากเพื่อนร่วมชาติทำให้สามารถแข่งขันกันได้โดยไม่เสียเปรียบเหมือนยุคนี้

You might also like