Nulled24

Polyplastics เปิดตัวผลิตภัณฑ์ DURACON(R) ต้านทานน้ำมันดีเซล

Polyplastics Group ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ DURACON(R) เกรดพอลิออกซีเมทิลีน (POM) รุ่นใหม่ ซึ่งได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติในการต้านทานน้ำมันดีเซล จึงเหมาะสำหรับการผลิตส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงรถยนต์ที่มีการฉีดขึ้นรูป วัสดุใหม่นี้มาต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธง DURACON(R) POM ของ Polyplastics ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วในส่วนประกอบระบบเชื้อเพลิงรถยนต์ เนื่องจากคุณสมบัติเชิงกลที่เหนือกว่า การต้านทานความร้อนและน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงานที่ยอดเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ DURACON(R) H140DR เกรดใหม่ที่ได้รับการเปิดตัวใหม่นี้ นำเสนอสมรรถนะที่เหนือกว่าวัสดุคู่แข่ง และพุ่งเป้าเจาะตลาดทั่วโลก เนื่องจาก Polyplastics เล็งเห็นว่า แม้ระบบขับเคลื่อนต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเป็นระบบไฟฟ้า (electrification) แต่ถึงกระนั้น คาดว่ายานยนต์เพื่อการพาณิชย์บางประเภทจะยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ โดยน้ำมันดีเซลคุณภาพต่ำนั้น มีความเข้มข้นของกรดและซัลเฟอร์สูง ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสมรรถนะของ POM

น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความเข้มข้นของซัลเฟอร์สูง จะส่งผลต่อโซ่พอลิเมอร์หลัก และทำให้ POM ย่อยสลายง่าย โดยการทดสอบแสดงให้เห็นถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก (อัตราการย่อยสลาย) เมื่อ POM ถูกแช่ในอุณหภูมิสูงระหว่างการทดสอบกับน้ำมันดีเซลที่มีความเข้มข้นของซัลเฟอร์สูง DURACON(R) H140DR มีความต้านทานยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับ POM ของคู่แข่งที่มีการปรับปรุงความต้านทานน้ำมันดีเซล และเหนือกว่าวัสดุมาตรฐาน

DURACON(R) H140DR มีอัตราการหลอมไหล (MFR) สูงกว่า M90-44 เกรดมาตรฐาน ส่งผลให้ชิ้นงานมีความสามารถในการขึ้นรูปสูง อีกทั้งยังหนาแน่นกว่าด้วยขนาดผลึกที่เล็กลง ดังนั้นจึงมีระดับการตกผลึกสูงเมื่อเทียบกับ M90-44 เกรดมาตรฐาน ขณะเดียวกัน วัสดุเกรดใหม่นี้มีคุณสมบัติการแตกหักจากการคืบ (creep fracture) ในระดับเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุคู่แข่ง และดูเหมือนว่าจะมีคุณสมบัติต้านทานเชิงกลในระยะยาวที่เพียงพอด้วยเช่นกัน การทดสอบการแตกหักจากการล้า (stress fracture) ในสภาพแวดล้อม เผยให้เห็นว่า DURACON(R) H140DR มีความต้านทานสูงต่อปัจจัยภายนอก อาทิ ฝนกรด และตัวทำละลายหลายชนิดที่เป็นกรด ซึ่งใช้ในรถยนต์

You might also like