Nulled24

Polyplastics ชูไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ DURANEX (R) เกรด PBT สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

The Polyplastics Group ขอแนะนำพลาสติกเกรดโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (polybutylene terephthalate (PBT)) ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเพิ่มความทนทานต่อการเกิดรอยไหม้ (tracking resistance) สำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูงชนิดต่าง ๆ ในรถยนต์ DURANEX (R) PBT CG7030 เป็นพลาสติกเกรดเสริมแก้ว (glass-filled) 30% ทำให้มีการคงสภาพรูปทรง (Dimensional Stability) ที่ยอดเยี่ยม และต้านทานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยรถยนต์ระบบไฟฟ้า (electrification) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากความพยายามของทั่วโลกในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยมลพิษ และเนื่องจากบรรดาผู้ผลิตรถยนต์หันไปให้ความสำคัญกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น จึงคาดว่าชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย Polyplastics ได้ดำเนินการทดสอบอย่างครอบคลุมทั้ง PA 66 และ PBT ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง -40 องศาเซลเซียส ถึง 140 องศาเซลเซียส สำหรับชิ้นส่วนประกอบที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ แบตเตอรี อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (PCUs) และมอเตอร์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เนื่องจากคุณสมบัติของเกรด PBT นั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลง แม้ในสภาพร้อนชื้น Polyplastics จึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูงมากกว่า PA66 ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า การใช้ PBT อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม

DURANEX (R) PBT CG7030 มีความสามารถในการคงสภาพรูปทรงที่เป็นเลิศ โดย Polyplastics รายงานว่า ทั้งการดูดซับความชื้นและอัตราการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงสำหรับพลาสติกเกรด PBT นั้นอยู่ที่ราวหนึ่งในสิบของค่าที่สังเกตได้จาก PA66-GF33%

ผลการทดสอบยังแสดงให้เห็นด้วยว่า DURANEX (R) PBT CG7030 คงความแข็งแกร่งในการเป็นฉนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและความร้อนสูง (85 C/85%RH, หลัง 1,000 ชั่วโมง) โดยแท้จริงแล้ว สามารถสังเกตเห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึงประมาณ 40% สำหรับ PA66-GF33% ในสภาพความร้อนสูงและความชื้นสูง

DURANEX (R) PBT CG7030 ยังได้ปรับปรุงความต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร (volume resistivity) เมื่อเทียบกับ PA66-GF33% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงและความชื่นสูง

You might also like