Nulled24

Nissan Tri-X Concepts

Nissan Tri-x โชว์ตัวให้เห็นในงาน Tokyo Auto Show ครั้งที่ 29 ในปี 1991 โดย Tri-x เป็นแนวคิดของรถยนต์ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นตัวแทนของรถครอบครัวระดับหรูที่คำนึงถึงทั้งสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

จุดเด่นอยู่ที่เครื่องยนต์ VH-X ที่ออกแบบมาให้ใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้ถึง 85% หรีอใช้ อี85 ได้นั่นเอง เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันธรรมชาติ เสียดายที่ออกมาเร็วไปถ้าออกมาในช่วงน้ำมันแพงตงได้ผลิตเป็นรถจริงขายได้แน่นอน

You might also like