Nulled24

Nissan SSS 2.0 SSS

นิสสัน บลูเบิร์ด เอสเอสเอสตัวถังยู13 ที่ทำตลาดในเมืองไทยช่วงนั้นไม่ได้ใช้ชื่อนิสสัน บลูเบิร์ด แต่จะใช้ชื่อนิสสัน เอสเอสเอส แทน เพื่อให้เข้ากับตัวถังที่โค้งมนกว่า

สำหรับเครื่องยนต์น่าสนใจเพราะวางเครื่องยนต์ SR20DE ฝาขาวที่มีอะไหล่มืองสองให้เลือกเยอะ ถึงจะไม่แรงเท่าพวกฝาดำ ฝาแดงแต่สำหรับรถใช้งานก็พอแล้ว

You might also like