Nulled24

mitsubishi strada

อยู่ในยุคที่สามของรถกระบะค่ายมิตซูบิชิ  เปิดตัวในปี 1996 กับรถกระบะรุ่นใหม่ได้รับการแนะนำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร กำลัง 90 แรงม้า โดยมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล 4M40 SUPER 2.8 GLX ในรุ่นเมก้าแค็บ ด้วยกำลัง 101 แรงม้า (71 กิโลวัตต์)

รถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นนี้มีส่วนร่วมในการแข่งขันดาการ์เมื่อปี 2005 การผลิตสิ้นสุดลงในปี 2006 ถูกผลิตขึ้นในโรงงานแหลมฉบังประเทศไทยและยังถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นระหว่างปี 1997 และ 1999

You might also like