Nulled24

Mitsubishi Strada/G-Wagon 2.8 Turbo

เป็นค่ายที่นิยมทำรถกระบะสีทูโทน เราจึงเห็นรถสีทูโทนจากค่ายมิตซูบิชิออกมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าครั้งแรกจะใช้กับตัวแกรนดิส  กระบะ 4 ประตู แต่ภายหลังยังลามไปถึงจี-วากอนด้วย

You might also like