Nulled24

ISUZU SPARK Di 2500 TURBO

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของรถกระบะ ISUZU ในปี 2543 ด้วยการนำเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด 3.0 ลิตร รหัส 4JH1-T มาใช้แทนเครื่องเดิมดีเซลเทอร์โบ 2.8 ลิตร แต่ในรุ่นตอนเดียวก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.5 ลิตร รหัส 4JA1-T ต่อไปในชื่อ Dragon Power

You might also like