Nulled24

HILUX SPORTRIDER 1KZ-TE

ก็เป็นเหมือนคู่แฝดกันระหว่างรถกระบะกับรถแวนที่ใช้พื้นฐานของรถกระบะอย่างสปอร์ตไรเดอร์เมื่อมีการนำเครื่องยนต์ 1KZ-TE มาวางในไทเกอร์รุ่น 4WD ปี 2000 ทำให้สปอร์ตไรเดอร์ได้ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ด้วยโดยจุดเด่นอยู่ที่ไฟตัดหมอกติดไว้ตรงกันชนหน้า

You might also like