Nulled24

GPX DRONE คว้ารางวัลออกแบบดีเด่นจากประเทศญี่ปุ่น

GPX DRONE เป็นผลงานการออกแบบโดยฝีมือทีมงาน คนไทย สามารถสร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัลผลงานออกแบบดีเด่น จากเวทีการประกวด Good Design Awards 2021 หรือ G-Mark มาครอบครอง ซึ่งถือเป็นประตูสำคัญสู่การแข่งขันในระดับสากลอีกด้วยการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ถือเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่า การได้รับ รางวัล Good Design (G-mark)  ได้กลายเป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับรู้ได้ตรงกัน ยืนยันถึงคุณภาพและการออกแบบอันยอดเยี่ยมในระดับสากลนั่นเอง

You might also like