Nulled24

“E-Project By FIA และ รยสท.” พร้อมจัดการแข่งขัน 7 – 8 พฤศจิกายนนี้ 

รายการ Thailand E-Project 2020 หรือการแข่งขัน Motor Sports  สายพลังงานสะอาด ประกอบไปด้วย การแข่งขัน 1.E-Kart (รถคาร์ทไฟฟ้า)  2. E-Racing (เกม Simulator) และ 3. E-Auto Khana (รถยนต์ไฟฟ้า) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการลดการใช้พลังงานน้ำมัน แล้วหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทดแทนโดยในปีนี้เป็นการแข่งขันต่อเนื่องปีที่ 2 แล้ว โดยได้จัดพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปแล้ว ณ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.) เมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา

การแข่งขัน Thailand E-Project 2020 ที่จะถูกจัดขึ้น ณ  IMPACT Speed Park เมืองทองธานี นั้น จะมีการแบ่งพื้นที่ของการจัดการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด 3 โซนหลักๆ  โซนที่ 1 คือ ส่วนของการแข่งขัน E-Kart ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ของ IMPACT Speed Park และใช้รถ Kart ไฟฟ้าและระบบการจับเวลาที่ได้มาตรฐาน โซนที่ 2 คือส่วนของการแข่งขัน E-Racing จะจัดขึ้นในพื้นที่ของ ห้องรับรอง ของ IMPACT Speed Park ซึ่งในพื้นที่จัดการแข่งขันของทั้ง 2 โซนนี้ จะใช้ในการแข่งขันช่วงเช้า   ส่วน ในช่วงบ่าย พื้นที่จัดการแข่งขันโซนที่ 3 คือส่วนของการแข่งขัน E-Auto Khana หรือการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า จะจัดขึ้นบริเวณพื้นที่ ลาน Lake Side 3

 สำหรับในปีนี้ การจัดการแข่งขัน Thailand E-Project 2020 จะถูกจัดขึ้น ณ IMPACT Speed Park เมืองทองธานี ในวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน จะเป็นการแข่งขันในรอบ Media Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันเฉพาะกลุ่มนักข่าว และ สื่อมวลชน เท่านั้น ส่วนในวันที่ 8 พฤศจิกายน จะเป็นการแข่งขันในรอบบุคคลทั่วไป  ซึ่งในปีนี้จะเปิดรับนักแข่งจำกัดเพียง รอบละ 50 คนเท่านั้น

You might also like