Nulled24

Buzzebees ประกาศครองแชมป์ Loyalty Platform ครอบคลุมตลาดทุกเซ็กเมนต์

บัซซี่บีซ์ เติบโตจาก Tech Startup และก้าวสู่ผู้นําด้าน CRM Privileges & Loyalty Platform อันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 90% โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อเป็น Digital Engagement Platform ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงาน หรือ Roadmap ให้กับบัซซี่บีส์ก้าวมาสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวันนี้

นางสาวณัฐนันท์ ฉันทปริยวาท ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (Buzzebees) กล่าวว่า ปัจจุบัน บัซซี่บีส์ได้ขยายธุรกิจจากการให้บริการพัฒนาแพลตฟอร์ม CRM และการจัดหา Privileges สู่การเป็นผู้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจิทัลครบวงจร เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate) และลูกค้าขนาดย่อม (Retail) มากขึ้น โดยแบ่งบริการเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1. โปรแกรมความภักดีระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค (Loyalty Program)  2. การบริหารจัดการด้านการจัดหาสิทธิพิเศษและดีลต่างๆ (Privileges Management) และ 3. บริการด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครอบคลุม (E-Commerce Service) โดยระบบหลังบ้านทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกันอยู่บน Eco-System ของบัซซี่บีส์ ซึ่งครอบคลุมตลาดในทุกเซ็กเม้นต์ อาทิ ธุรกิจการเงินการธนาคาร, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจอุปโภคบริโภค, ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจเทคโนโลยี, ธุรกิจปิโตรเลียม, ธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจการเกษตร เป็นต้น  โดยในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก บัซซี่บีส์ โดยรวมยังคงเติบโต คาดการณ์ว่าผลประกอบการในปี 2564 จะมีรายได้รวมที่ 1,250 ล้านบาท โดยเติบโตจากที่ปี่ผ่านมาถึง 35%  นอกจากนี้ บัซซี่บีส์ได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนธุรกิจหรือสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ Buzzebees Network รวมมูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาท ปัจจุบันบัซซี่บีส์มีฐานข้อมูลผู้ใช้งานถึง 85 ล้านบัญชี บนกว่า 300 แพลตฟอร์ม ทำให้สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์องค์กร รวมถึงผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

You might also like