Nulled24

AUTOPAIR ได้รับเงินทุนสนับสนุน Pre-Series A จาก บริษัทซัมมิท ออโต บอดี้ อินดัสตรี้ จำกัด

Autopair Co. Ltd (Autopair) บริษัทค้าชิ้นส่วนยานยนต์ออนไลน์ในประเทศไทย ที่ให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ (SaaS: Software-as-a-Services) ด้านการบริหารจัดการและการจัดซื้อ สำหรับกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการรระดมทุนสนับสนุน Pre-Series A จากบริษัท ซัมมิทออโต้บอดี้อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย การเข้าลงทุนนี้ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัท ซัมมิทออโต้บอดี้อินดัสตรี้ จำกัด ได้เข้าลงทุนในกิจการด้านเทคโนโลยียานยนต์

นายสันติ วจนพานิช ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของ Autopair ได้เปิดเผยว่า “มูลค่าตลาดสำหรับการบำรุงรักษารถยนต์ของอู่ซ่อมรถ ถูกประมาณไว้ที่มากกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา โดยปกติอู่ซ่อมรถในรูปแบบกลุ่มบริษัทจะครองส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 10 แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในขณะที่อู่ซ่อมรถอิสระที่ครองส่วนแบ่งร้อยละ 80 ในปัจจุบันจะค่อย ๆลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาจะยังสามารถแข่งขันได้หากพวกเขาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี  มันจึงเป็นพันธกิจของ Autopair ในการจัดหาเครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของพวกเขา การสนับสนุนจากบริษัท ซัมมิทออโต้บอดี้อินดัสตรี้ จำกัด เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของพันธกิจนี้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลังการขายของกลุ่มยานยนต์ของไทยไปสู่ยุคดิจิทัล”

แพลตฟอร์มการซื้อขายชิ้นส่วนยานยนต์ออนไลน์ของ และแพลตฟอร์มการบริหารอู่ซ่อมรถแบบใหม่ ของ Autopair เป็นหัวใจสำคัญของความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบดิจิทัล แพลตฟอร์มตัวแรกทำหน้าที่เป็นคลังชิ้นส่วนเสมือนจริงและกิจการค้าส่งที่มีส่วนลด ตลอดจนการบริการจัดส่งชิ้นส่วนที่ปราศจากการสัมผัสภายใน 90 นาทีทั่วประเทศไทยในราคาที่แข่งขันได้ เป็นการช่วยให้อู่ซ่อมรถได้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการบำรุงรักษาได้อย่างเต็มที่แทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดหาชิ้นส่วน ในขณะที่แพลตฟอร์มตัวหลัง ซึ่งเป็นโซลูชั่น SaaS ใหม่ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจัดวางนัดหมาย ติดตามและจัดการประสิทธิภาพการทำงาน อัตรากำไร ตลอดจนการบริการเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลัง และด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อการประมาณการค่าใช้จ่ายและออกเอกสารให้แก่ลูกค้า   ด้วยการติดตั้งใช้งานโซลูชั่นนี้ที่ไม่ต้องมีสัญญาหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  Autopair หวังว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างง่ายดาย จะช่วยให้การอู่ซ่อมรถอิสระต่าง ๆ ยังสามารถแข่งขันกับอู่ซ่อมรถที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการแบบออนไลน์ได้

You might also like