Nulled24

Aidrivers พัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ ให้ PSA Singapore ผู้บริหารท่าเรือระดับโลก

เมื่อเดือนตุลาคม 2561 PSA Singapore ได้มอบหมายให้ Aidrivers ดำเนินโครงการทดสอบระบบ Autonomous Prime Movers (APM) เพื่อปรับปรุงการขนส่งสินค้าด้วยยานยนต์อัตโนมัติในท่าเรือ Pasir Panjang Terminal ของ PSA โดยรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลสองคันได้ถูกดัดแปลงเป็นยานยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยใช้แพลตฟอร์มขับขี่อัตโนมัติขุมพลัง Ai ของ Aidrivers และทดลองใช้งานตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

ศักยภาพของระบบ APM ครอบคลุมการทำงานทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน น้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน และสภาพการจราจรหลากหลายรูปแบบ โดยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์หลายตัวได้รับการออกแบบมาให้รองรับการทำงานในท่าเรือที่วุ่นวาย เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความแม่นยำและความปลอดภัย

Aidrivers พัฒนาและใช้เทคโนโลยี 3D Digital Twin ในระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อผ่านบททดสอบที่ซับซ้อนในสถานการณ์จำลองก่อนทดสอบในสถานการณ์จริง นอกจากนั้นยังมีการใช้ Data Logging และ AV Data Visualiser ในขั้นตอนนี้ด้วย

You might also like