Nulled24

โมบิล ซูเปอร์ โมโต ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพ

บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ออโต้คอร์ป  ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถมอเตอร์ไซค์ โมบิล ซูเปอร์ โมโต ตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอมอบความห่วงใยส่งต่อหน้ากากผ้าโมบิล ซูเปอร์ โมโต กว่า 2,000 ชิ้นให้แก่ พนักงานในองค์กร คู่ค้า และผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อสร้างมาตรการป้องกัน และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลและห่วงใยต่อสังคม

โมบิล ซูเปอร์ โมโต ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ด้วยการมอบหน้ากากผ้า โมบิล ซูเปอร์ โมโต จำนวนกว่า 2,000 ชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ และลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ตัวเลขเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความเข้าใจ การใส่ใจ สร้างการป้องกันในสังคม ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดได้ดีมากยิ่งขึ้น.

นอกจากนี้ ออโต้คอร์ป ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถมอเตอร์ไซค์ โมบิล ซูเปอร์ โมโตขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ฮีโร่ของเราทุกคน ที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาล ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม แล้วเราจะผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

You might also like