Nulled24

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เผยความคืบหน้าโครงการ TRIUMPH TE-1 ระยะที่ 2

“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ได้เปิดเผยแผนการอันน่าตื่นเต้นของการพัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าและแบตเตอรี่ซึ่งเป็นนวัตกรรมขั้นสูง อีกทั้งได้เปิดเผยแบบร่างของโปรโตไทป์ในโปรเจค Triumph TE-1 เป็นครั้งแรก ซึ่งความร่วมมือนี้นับเป็นระยะที่ 2 นี้ จากการทำงานร่วมกันทั้งหมด 4 ระยะ ในการออกแบบและวิศวกรรมของอังกฤษ ได้บรรลุข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จแล้ว

โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ Triumph TE-1 ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเฉพาะทาง และโซลูชันแบบบูรณาการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นระหว่างไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ บริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (The University of Warwick) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) โดยความร่วมมือดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จแล้ว

ความสำเร็จของความร่วมมือในการออกแบบแบตเตอรี่และระบบส่งกำลัง ได้แสดงให้เห็นผ่านการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น ที่บรรลุผลแบบเกินเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ในขณะที่ด้านการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพ ทำให้โครงการ Triumph TE-1 สามารถบรรลุประสงค์ของความร่วมมือได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมอังกฤษ นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการวางแผนพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตจากไทรอัมพ์

การประกาศความสำเร็จในระยะที่ 2 ผ่านการเปิดเผยโปรโตไทป์ของแบตเตอรี่และระบบส่งกำลัง ผลการทดสอบเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแบบร่างขั้นแรกของแนวคิดสำหรับโปรโตไทป์ ของรถจักรยานยนต์ Triumph TE-1 ที่จะถูกสร้างขึ้นในช่วงท้ายของการทำงานในระยะถัดไป ความสำเร็จของโครงการในปัจจุบัน ได้แก่ ผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และสมรรถนะของระบบส่งกำลังที่บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งถูกกำหนดโดยสภายานยนต์แห่งสหราชอาณาจักร (UK Automotive Council) ในปี 2568 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการส่งมอบนวัตกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของสมรรถนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริง

โครงการ TRIUMPH TE-1 เป็นความร่วมมือพิเศษระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิชาการรายใหญ่ทั้ง 4 แห่งของสหราชอาณาจักร ได้แก่ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด บริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain แผนก e-Drive และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (University of Warwick) วัตถุประสงค์ของโครงการตลอดระยะเวลาสองปี เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความสามารถและทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมและการออกแบบของประเทศอังกฤษ โครงการ Triumph TE-1 ได้รับทุนสนับสนุนผ่าน Innovate UK โดยเป็นทุนจากสำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

ตลอดความร่วมมือในระยะที่ 2 ไทรอัมพ์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมยานพาหนะขั้นสูงใหม่ล่าสุด ซึ่งรวมเอาระบบไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบคันเร่งไฟฟ้าตอบสนองตามปกติ ระบบเบรกแบบ Regenerative Braking การควบคุมการยึดเกาะถนน ตลอดจนทุกมิติที่ลูกค้าคาดหวังจากรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูงอย่างไทรอัมพ์ นอกจากนี้เราได้รวบรวมฟังก์ชันด้านความปลอดภัยระดับชั้นนำไว้ในซอฟต์แวร์นี้ และให้การสนับสนุนศูนย์ WMG ในการทดสอบรถจักรยานยนต์ รวมถึงยังได้พัฒนาจอแสดงผลของโมเดลต้นแบบ นอกเหนือจากการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบการควบคุมแล้ว เรายังได้ออกแบบโครงรถต้นแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งรวมถึงเฟรมหลักและเฟรมด้านหลังที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับชุดแบตเตอรี่และมอเตอร์ซึ่งจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในความร่วมมือระยะที่ 3 และถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มทดสอบ (Mule Test)ในระยะที่ 4 อย่างไรก็ดี ในระหว่างการพัฒนาโครงรถ เรายังคงคำนึงถึงทั้งการออกแบบระบบส่งกำลัง และรูปลักษณ์ในขั้นสุดท้ายของ Triumph TE-1 Prototype ผ่านภาพวาดที่เรายินดีเปิดเผยเป็นครั้งแรกในวันนี้

You might also like