Nulled24

โตโยต้า ส่งมอบรถตู้ “คอมมิวเตอร์ เวลแค็บ” สนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ส่งมอบรถตู้โตโยต้า คอมมิวเตอร์ ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมลิฟท์ยกรถเข็น (เวลแค็บ) สำหรับบริการรับส่งผู้สูงอายุ จำนวน 1 คัน และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 1 คัน แก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

โตโยต้า มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือการตอบสนองต่อสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ทั้งนี้ การส่งมอบรถตู้และอุปกรณ์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมสุขภาพ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยนอกเหนือจากการส่งมอบดังกล่าว โตโยต้ายังได้ดำเนินการอบรมขับขี่ปลอดภัย พัฒนาทักษะการขับขี่แก่คนขับรถตู้บริการรับส่ง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

You might also like