Nulled24

โตโยต้าให้บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่จำกัดยี่ห้อ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบใหม่ รวมถึงเป็นการตอกย้ำความมั่นใจแก่ลูกค้า ทางบริษัทฯ มีการกำชับในการจัดการมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเปิดให้บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในรถยนต์ ผ่านโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า 471 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เพื่อเป็นการลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบใหม่นี้ บริษัท โตโยต้าฯ ยังคงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว โดยให้พนักงานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทุกแห่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด ในการดูแลเรื่องสุขอนามัยทั้งบริเวณโชว์รูมและศูนย์บริการฯ ในทุกจุดสัมผัส รวมทั้งลูกค้าที่นำรถยนต์โตโยต้าเข้ารับบริการนั้น  จะได้รับการดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว นอกจากนี้ การให้บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนั้นทาง บริษัทฯ เปิดให้บริการครอบคลุมถึงรถยนต์ทุกยี่ห้อที่สนใจ โดยสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้ากับศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าใกล้บ้าน”

You might also like