Nulled24

โตโยต้าแถลงยอดขายตลาดรถยนต์ครึ่งปีแรกคาดการณ์ตลาดรวมอยู่ที่ 660,000 คัน

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2563 พร้อมประมาณการตลาดรถยนต์ไทยปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์

มร.ซึงาตะ กล่าวว่า “ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เดิมมีการคาดการณ์ตลาดรวมในประเทศของปี 2563 อยู่ที่ 940,000 คัน และตั้งเป้าหมายการขายรถยนต์โตโยต้าไว้ที่ 310,000 คัน แต่ทว่าในสถานการณ์ไตรมาสที่ 1 ตัวเลขยอดขายตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 200,000 คัน หรือคิดเป็น 76% ของยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยโตโยต้ามียอดขายอยู่ที่ 56,200 คัน คิดเป็น 65% ของยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว  “หลังผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ การหยุดสายการผลิตเป็นการชั่วคราวไปแล้วนั้น ตลาดรถยนต์ของไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ลดลงไปที่ประมาณ 128,500 คัน คิดเป็น 49% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยโตโยต้ามียอดขายอยู่ที่ 38,100 คัน หรือคิดเป็น 45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในทางกลับกันหากเราพิจารณาถึงยอดจำหน่ายรายเดือนของช่วงไตรมาสที่ 2 จะเห็นได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงค่อยๆฟื้นตัว อันเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ทยอยออกมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น”

สถิติการขายรถยนต์ ม.ค. – มิ.ย. 2563

ปริมาณการขายรวม   328,604 คัน  ลดลง  37.3%

รถยนต์นั่ง   119,716 คัน   ลดลง   42.0%

รถเพื่อการพาณิชย์    208,888 คัน  ลดลง   34.2%

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)   166,409 คัน   ลดลง   35.6%

รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)   149,432 คัน   ลดลง   33.7%

 

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ม.ค. – มิ.ย. 2563

ปริมาณการขายโตโยต้า   94,222   คัน   ลดลง   45.1%   ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

รถยนต์นั่ง  29,926 คัน   ลดลง   50.4%   ส่วนแบ่งตลาด 25.0%

รถเพื่อการพาณิชย์  64,296 คัน   ลดลง   42.2%   ส่วนแบ่งตลาด 30.8%

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)  56,265 คัน   ลดลง   43.3%   ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)   49,622 คัน   ลดลง  41.5%   ส่วนแบ่งตลาด 33.2%

 

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2563

ปริมาณการขายรวม   660,000 คัน   ลดลง   34.5%

รถยนต์นั่ง   225,100 คัน   ลดลง    43.5%

รถเพื่อการพาณิชย์   434,900 คัน   ลดลง    28.6%

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)   346,015 คัน   ลดลง    29.7%

รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)   310,000 คัน   ลดลง    28.2%

 

ประมาณยอดขายรถยนต์ในประเทศของโตโยต้า ปี 2563

ปริมาณการขายรวม   220,000 คัน   ลดลง   33.8%   ส่วนแบ่งตลาด 33.3%

รถยนต์นั่ง    62,800 คัน    ลดลง   46.6%   ส่วนแบ่งตลาด 27.9%

รถเพื่อการพาณิชย์   157,200 คัน    ลดลง   26.8%   ส่วนแบ่งตลาด 36.1%

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)    135,600 คัน   ลดลง   29.3%    ส่วนแบ่งตลาด 39.2%

รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)    121,000 คัน   ลดลง   26.9%    ส่วนแบ่งตลาด 39.0%

สำหรับการส่งออกในครึ่งปีแรก 2563 ของโตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวนทั้งสิ้น 97,000 คัน ลดลง 30% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เราได้เห็นสัญญาณเชิงบวกจากในภูมิภาคโอเชียเนียและบางประเทศในทวีปเอเชีย ด้วยเหตุนี้ เราจึงปรับการคาดการณ์การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปสำหรับปีนี้ทั้งปี อยู่ที่ 194,000 คัน หรือคิดเป็น 73% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในส่วนของการผลิตรถยนต์ของเรานั้น ก็เป็นไปตามสภาวะของตลาดรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเหนือกว่าที่เราได้คาดการณ์ไว้ ดังนั้น จำนวนการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าในปี 2563 จะอยู่ในระดับที่ 408,000 คัน คิดเป็น 71% เมื่อเทียบกับยอดการผลิตของปีที่ผ่านมา”

You might also like