Nulled24

โครงการ “ยิ่งให้ … ยิ่งได้” ปีที่ 2 มอบรถโมบายร้านภัทรพัฒน์ แด่มูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการ “ยิ่งให้ … ยิ่งได้” ก้าวสู่ปีที่ 2 ด้วยความตั้งใจจริงที่จะมอบความรู้สึกดีๆ ความขอบคุณ และเป็นกำลังใจ ส่งคืนให้กับสังคมไทยและผู้คนรอบข้างในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าการให้ย่อมจะได้รับสิ่งคืนกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างแน่นอน

โดยในปี 2562 โครงการฯ ได้ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรและทีมออกแบบจากบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด นำรถไฟฟ้าเอนกประสงค์เอช เซม รุ่น E- Food Cart (อี-ฟู้ด คาร์ท) มาผลิตเป็นรถโมบาย พร้อมเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่เหมาะสมและลงตัวกับผลิตภัณฑ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของร้านภัทรพัฒน์ มอบแด่มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 1 คัน

รถไฟฟ้าเอนกประสงค์รุ่น E- Food Cart (อี-ฟู้ด คาร์ท) นี้ มีขนาด 1.5×4.5×2.15 เมตร มาพร้อมพลังของแบตเตอรี่แบบเจลขนาด 8 โวลท์ 180 แอม จำนวน 6 ลูก สามารถผลิตพลังงานได้ 48 โวลท์ 180 แอม ความเร็วในการขับขี่ได้สูงสุด 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาชาร์จไฟ 5-6 ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ 40-50 กิโลเมตร ซึ่งระยะทางในการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการขับขี่ จากการคำนวนค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่ 30-50 บาทต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และรถสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 500 กิโลกรัม

You might also like