Nulled24

แอ็กซอลตา (ประเทศไทย)มอบสีพ่นรถยนต์แก่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) (Axalta Coating Systems (Thailand)) ร่วมกับ ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซ่อมตัวถังและสี คุณพรชัย เพ็ญสกุลพงศา จาก บริษัท คาร์เซอร์เคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ คุณประสิทธิ์ พันธุ์วิทยากูล จาก งามวงศ์วานคาร์แคร์ มอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ ปริมาณ 5,500 ลิตร เพื่อใช้ประกอบการฝึกฝนทักษะและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาระบบทวิภาคี

คุณรุจิภาส หุ่นผดุงรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์มาตรฐานระดับโลกแก่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ในครั้งนี้ เรามีความเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาต่อยอดอาชีพในอนาคตด้วยเทคโนโลยีจากเรา”

คุณเยาวรักษ์ ภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ กล่าวเสริมว่า “ในส่วนของวิทยาลัยฯ รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติ ที่แอ็กซอลตาได้มอบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลกแก่นักศึกษาของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะ ความชำนาญ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในธุรกิจพ่นซ่อมสีรถยนต์ในประเทศไทย เราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนที่ดียิ่งนี้ จะสร้างความเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยิ่งในอนาคต”

You might also like