Nulled24

แกร็บ เล็งขยายการให้บริการ 30 จังหวัดทั่วไทยผ่านโมเดล “Mini-GC”

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเดินหน้ารุกสร้างการเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยอย่างยั่งยืน พร้อมขยายการให้บริการในต่างจังหวัดเต็มรูปแบบผ่านโมเดล “Mini-GC” หรือ ศูนย์อบรมสาขาย่อย เล็งดันผู้ประกอบการรายย่อยร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจช่วยขยายฐานผู้ใช้บริการ พร้อมรับสมัคร ดูแลและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับ–จัดส่งอาหาร รวมถึงพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร เพื่อรองรับแผนการเติบโตไปสู่ 30 จังหวัดทั่วไทยภายในปี 2563

นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า “ปี 2562 ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีทองของแกร็บ ประเทศไทย โดยธุรกิจของเรามีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งบริการการเดินทาง บริการส่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด (GrabFood) บริการจัดส่งพัสดุและสิ่งของผ่านแกร็บเอ็กซ์เพรส (GrabExpress) สำหรับในปีนี้ แกร็บเตรียมรุกตลาดต่างจังหวัดต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายฐานการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุม 30 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า ‘ศูนย์อบรมสาขาย่อย’ หรือ Mini–GC (Mini Grab Center) ซึ่งเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายธุรกิจ โดยเราเชื่อว่าโมเดลนี้จะช่วยเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดท้องถิ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งพาร์ทเนอร์และผู้ใช้บริการในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่แกร็บได้นำโมเดลนี้มาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับแกร็บ ประเทศไทยได้”

You might also like