Nulled24

แกร็บ ผนึก กรมควบคุมโรค คุมเข้มเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรคร่วมให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ ทั้งยังเดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์คนขับผ่าน 4 แนวทางหลัก “รับรู้ – ร่วมมือ – ระวัง – รวมพลัง

You might also like