Nulled24

แกร็บ ประกาศ 9 มาตรการยกระดับความปลอดภัย

แกร็บ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือคนไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ ‘แกร็บแคร์ 2.0 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน’ พร้อมประกาศ 9 มาตรการสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการการเดินทางและบริการจัดส่งอาหาร-พัสดุ รวมถึงแนวทางการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่กลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อย

นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ แกร็บ ประเทศไทย ได้ติดตามสถานการณ์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุด เราได้ประกาศยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ครอบคลุมทั้งบริการการเดินทางและบริการจัดส่งอาหาร-พัสดุ เพื่อขานรับนโยบายของภาครัฐในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ประกาศปรับเวลาการให้บริการในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดฯให้สอดคล้องกับการประกาศนโยบายจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด พร้อมกันนี้ แกร็บ ประเทศไทย ยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประกอบการไทย พาร์ทเนอร์ร้านค้าและคนขับ ผ่านความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจในการส่งมอบสิ่งของจำเป็น การเสริมสร้างทักษะดิจิทัล และการเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้แก่คนไทยผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ”

You might also like