Nulled24

เอ็มจี จับมือภาครัฐและเอกชนร่วมช่วยเหลือคนไทยผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆร่วมให้ความช่วยเหลือและเป็นพลังใจให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันผ่านโครงการ Together For Better Thailand

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 คือ การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยเอ็มจีเชื่อว่า ‘การร่วมมือกัน’ จะทำให้มีพลังเพื่อเอาชนะอุปสรรคและสถานการณ์ที่ยากยิ่งต่างๆ ไปได้ จึงจัดทำโครงการ Together For Better Thailand ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรและสนับสนุนหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ของการจัดทำโครงการดังกล่าว เอ็มจีได้สนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

“เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไทย ถึงแม้เอ็มจีจะเข้ามาในประเทศไทยไม่นานนัก แต่เราตระหนักอยู่เสมอว่า สังคมไทยและคนไทยได้ให้โอกาส ยอมรับ และเชื่อมั่นในเรา ดังนั้น “การตอบแทน” คือหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของเราชาวเอ็มจี โดยเราจะตั้งใจและเต็มใจลงมือทำอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะร่วมให้ความช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับสังคมในหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น” มร. จาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

You might also like