Nulled24

เปิด บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เสริมแกร่งเครือข่ายการผลิต

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย พร้อมบันทึกอีกหนึ่งหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์ กับการประกาศเปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย โรงงานผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนภายในประเทศ ณ จังหวัดระยอง ซึ่งนับเป็นบริษัทที่สี่ภายใต้เครือบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จะรองรับการผลิตชิ้นส่วนสำหรับการประกอบมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด สำหรับโรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ณ จังหวัดระยอง

ด้วยเม็ดเงินการลงทุนกว่า 2,350 ล้านบาท บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ที่ให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะตลาดยุทธศาสตร์อีกด้วย

บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ได้จดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 560 ล้านบาท ด้านการก่อสร้างโรงงานผลิตอะไหล่และชิ้นส่วน คาดว่าจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2564 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565 ก่อนที่จะเริ่มต้นการผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จะตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันกับโรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 11,000 ตารางเมตร จึงคาดว่าจะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนด้านลอจิสติกส์ลง นอกจากนี้ ยังคาดว่า บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จะสามารถสร้างการจ้างงานได้ราว 200 ตำแหน่ง และมีความสามารถในการผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนได้ราว 50,000 ชิ้นต่อปี

You might also like