Nulled24

เปิดตัวพิมพ์เขียวการออกแบบสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายระบบ Qi รูปแบบใหม่

สถาบันอิสระด้านพลังงานไร้สาย (WPC) ได้เปิดตัวการกำหนดคุณลักษณะของระบบการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สาย Qi 1.3 ซึ่งเป็นระบบที่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินการถ่ายโอนพลังงานสูงสุดที่ 15 วัตต์ ระหว่างอุปกรณ์การส่งสัญญาณและอุปกรณ์การรับสัญญาณเพื่อให้สามารถดำเนินไปได้ตามข้อกำหนดของคุณลักษณะ บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด (ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก : MCHP) ได้นำเสนอพิมพ์เขียวของการออกแบบระบบการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สาย Qi® 1.3 ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักพัฒนาระบบการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายในแง่ของการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อการสนับสนุนสำหรับการผสานรวมอย่างราบรื่นและเพื่อเป็นการรองรับต่อรูปแบบของการออกแบบในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ พิมพ์เขียวของการออกแบบ Qi 1.3 แบบสามคอยล์จากทางบริษัทไมโครชิพถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาระบบการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Qi 1.3 ที่ผ่านการรับรองภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติงานภายใต้ระยะเวลาที่มีความจำกัด พิมพ์เขียวได้ทำการผสานรวมซอฟต์แวร์ระบบย่อยของการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยเข้ากันกับไมโครคอนโทรลเลอร์พลังงานไร้สาย (MCU) ได้อย่างสมบูรณ์และถือว่าเป็นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น สำหรับการดำเนินการใช้งานลักษณะทางกายภาพของระบบเครือข่าย (Topology) แบบกำหนดเอง และการดำเนินการใช้งานการตรวจจับวัตถุแปลกปลอม (FOD)

ในฐานะที่บริษัทไมโครชิพเป็นสมาชิกประจำของสถาบันอิสระด้านพลังงานไร้สาย (WPC) ซึ่งเป็นสถาบันที่กำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายของอุปกรณ์พกพา บริษัทได้ใช้ความเชี่ยวชาญสำหรับการพัฒนาข้อกำหนดคุณลักษณะของการชาร์จแบตเตอรี่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ไร้สายด้วยระบบ Qi 1.3 ที่เพิ่งเปิดตัว การชาร์จแบตเตอรี่ระบบ Qi 1.3 ดังกล่าวนี้ถือเป็นการปรับปรุงและการพัฒนาครั้งที่สำคัญจากระบบการชาร์จแบตเตอรี่ Qi 1.2.4 และถือเป็นระบบที่กำหนดให้มีการรับรองความถูกต้องด้วยฮาร์ดแวร์ระหว่างอุปกรณ์การส่งสัญญาณและอุปกรณ์การรับสัญญาณสำหรับการถ่ายโอนพลังงานที่มีค่าพลังงานที่สูงกว่า 5 วัตต์  ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบใหม่ นักออกแบบจึงสามารถมั่นใจได้ว่าโทรศัพท์ที่ได้รับการถ่ายโอนพลังงาน 15 วัตต์ จะได้รับพลังงานจากอุปกรณ์การส่งสัญญาณ Qi ที่ผ่านการรับรองความถูกต้องด้วยความปลอดภัย

พิมพ์เขียวที่ถือว่าเป็นแนวทางของการออกแบบจากทางบริษัทไมโครชิพสำหรับระบบการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ถือว่ามีความจำเป็นทั้งหมด อันประกอบไปด้วย อุปกรณ์ควบคุม Qi ซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชั่น Qi อุปกรณ์การควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์ที่จัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นระบบย่อยเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจากสถาบันอิสระด้านพลังงานไร้สาย (WPC) รวมถึงคลังโปรแกรมที่เก็บรวบรวมซอฟต์แวร์การเข้ารหัสลับที่ปฏิบัติงานบนอุปกรณ์ควบคุม Qi นอกจากนี้พิมพ์เขียวของการออกแบบยังประกอบไปด้วยแบบแผนโครงการที่มีความสมบูรณ์ รายการวัสดุ ซอฟต์แวร์ และแนวทางการออกแบบ ซึ่งบริษัทไมโครชิพได้ร่วมมือกับทางบริษัท Avnet เพื่อจัดทำและพัฒนาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Evaluation Board) สำหรับพิมพ์เขียวของการออกแบบการชาร์จแบตเตอรี่ระบบ Qi ให้แก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก เพื่อเป็นแนวทางในการรองรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายระบบ Qi บริษัทไมโครชิพได้จัดเตรียมอุปกรณ์ตระกูล dsPIC33C ที่ใช้สำหรับการดำเนินการร่วมกันกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ Qi และได้จัดเตรียมอุปกรณ์ ECC608/TA100 เพื่อใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบย่อยของการจัดเก็บข้อมูลที่ได้บัญญัติโดยบริษัทไมโครชิพในฐานะของผู้ออกใบรับรองการผลิต WPC ที่ได้รับอนุญาต พิมพ์เขียวของการออกแบบดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นแนวทางของระบบโดยรวมทั้งหมดและยังประกอบไปด้วย อุปกรณ์วงจรขับเกท MIC4605 และ MCP14700 อุปกรณ์ควบคุม MCP16331 และ MCP1725 อุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟฟ้า MCP6C02 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ CAN ATA6563 และเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ MCP9700 เข้าไว้ด้วยกัน

You might also like