Nulled24

เตรียมพร้อม UD Extra Mile Challenge in Japan

เมื่อปลายปีที่แล้ว ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) ได้ทำการคัดเลือกนักแข่งฝีมือเยี่ยมหรือ Smart Driver จากจำนวน 40 คน และได้ตัวแทนหนึ่งเดียวคือนายศุภชัย ทาเจริญ พนักงานขับรถจากบริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัด เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่สนามระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น และก่อนจะเข้าร่วมแข่งในสนามนี้ ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) ได้ทำการฝึกซ้อมนักแข่งขาวไทยอย่างแข็งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

นายศุภชัย ทาเจริญ จากบริษัทนิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 ในฐานะตัวแทนนักขับรถใหญ่ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย เข้าค่ายติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมสู้ศึกในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงเพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามใหญ่ระดับโลกที่ญี่ปุ่นในการแข่งขัน UD Extra Mile Challenge in Japan ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 4 เมษายนนี้

You might also like