Nulled24

เชฟโรเลต ประเทศไทย ชูศักยภาพของศูนย์กระจายอะไหล่

เชฟโรเลต ประเทศไทย ตอกย้ำคำมั่นด้านการบริการหลังการขายเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าของเชฟโรเลต ชูศักยภาพของศูนย์กระจายอะไหล่ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 17,500 ตารางเมตร ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านอะไหล่รถยนต์ พร้อมการบริการหลังการขายในปัจจุบันและอนาคต ทั้งยังเผยแผนขยายคลังอะไหล่ให้มีขนาดเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เป็นขนาด 30,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับคำสั่งซื้อสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คลังอะไหล่และศูนย์กระจายอะไหล่ของเชฟโรเลตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นตามมาตรฐานระดับโลกของจีเอ็ม ประกอบด้วยอะไหล่แท้ของเชฟโรเลตและเอซีเดลโก้ (ACDelco) ที่ครบครันและครอบคลุมทุกชิ้นส่วนของรถยนต์ ดำเนินการโดยพนักงานที่มีความชำนาญ จึงเปี่ยมประสิทธิภาพในการจัดเตรียมอะไหล่ พร้อมส่งออกได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา ลดต้นทุนในการดำเนินงานโดยกำจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนออกไป ทำให้ราคาอะไหล่สมเหตุสมผลขึ้น นอกจากนั้น คลังอะไหล่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการอะไหล่เพื่อรองรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบคลังสินค้าระดับโลก ระบบสั่งสินค้าออนไลน์ และระบบขนส่งสินค้าจากมืออาชีพ ทำให้ผู้ใช้รถยนต์เชฟโรเลตมั่นใจว่าจะไม่เกิดความล้าช้าในการซ่อมบำรุง ขณะเดียวกันตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตทั่วประเทศก็สามารถตรวจสอบสินค้าที่มีในคลังอะไหล่ สั่งสินค้า หรือติดตามกระบวนการส่งมอบได้ตามเวลาจริง

You might also like