Nulled24

ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 15 นวัตกรจิ๋ว ตะลุยเวิร์กชอป “คิด(ส์) กระหึ่มฟาร์ม”

กว่า 16,732 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไอเดียสร้างสรรค์จากน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020” โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนความฝันและจินตนาการของน้อง ๆ เยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขับเคี่ยวจนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15 คนสุดท้าย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป “Super Idea…Super Camp : คิด(ส์) กระหึ่มฟาร์ม” ในการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะและปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ ณ RES Q FARM ฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก่อนที่น้อง ๆ ทั้ง 15 คน จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้าย ในการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เพื่อชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยทุนการศึกษา และโอกาสในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์กับเยาวชนชาวญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม 2564*

สำหรับกิจกรรมเวิร์กชอป “Super Idea…Super Camp : คิด(ส์) กระหึ่มฟาร์ม” จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยเริ่มกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) โดยน้อง ๆ ทั้ง 15 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการสนุก ๆ และเกมละลายพฤติกรรม ทำให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และยังเป็นการช่วยกระตุ้นความกล้าแสดงออก ก่อนที่จะออกเดินทางไปยัง RES Q FARM ฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่บริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนภายในจนทำให้มีค่าไฟศูนย์บาท โดยน้อง ๆ ได้เรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เคลื่อนไหว จากนั้นสนุกสนานกันต่อกับกิจกรรม Walk rally เพื่อค้นหาชิ้นส่วนของสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละสถานที่ ทั้งโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  โรงเพาะเห็ด แผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะพักทานอาหารกลางวันที่ห่อด้วยใบไม้ ซึ่งเป็นการช่วยลดขยะ และปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับน้อง ๆ อีกด้วย

You might also like