Nulled24

ฮอนด้าส่งความห่วงใยผ่านโครงการ “Honda Dream School”

นายไพรัช เผื่อนด้วง (ขวา) กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน โดยมี นายมาโนช ขะมันจา (ซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบางชัน เป็นผู้รับมอบ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อ โครงการ “Honda Dream School : ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้เชิญชวนพนักงานฮอนด้าร่วมส่งต่อความห่วงใย รวมพลังอาสาร่วมกันผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหารและโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ หน้ากาก Face shield แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์

เจลแอลกอฮอล์แบบขวด เพื่อนำไปบริจาคและส่งมอบให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กรุงเทพฯ  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี นอกจากนี้ ฮอนด้า ยังมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้า ได้แก่ เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ให้กับทางโรงเรียน อีกทั้งช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมส่งต่อสังคมคุณภาพอีกด้วย

You might also like