Nulled24

ฮอนด้ามอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆ ที่ร่วมโครงการ Honda Safety for Kids Ambassador

ฮอนด้า ผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทยกว่า 3 ทศวรรษ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมโครงการทูตความปลอดภัยสำหรับเด็ก “Honda Safety for Kids Ambassador” ปีที่ 1 รวมจำนวน 28 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่นำร่องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน

สำหรับโครงการ Honda Safety for Kids Ambassador เป็นกิจกรรมปลูกฝังความปลอดภัยบนท้องถนนให้เด็กไทย มีวัตถุประสงค์ต้องการเพิ่มจำนวนเยาวชนที่เข้าถึงองค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนน พร้อมด้วยการเพิ่มเครือข่ายผู้ให้ความรู้และปลูกฝังวินัยจราจร โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มเด็กเล็ก ภายในโรงเรียนช่วงชั้นประถมปีที่ 1-3 ผ่านการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากฮอนด้า ได้แก่ แอนิเมชั่น สนามจราจรจำลอง เกมส์บันไดงูที่สอดแทรกข้อมูลป้ายจราจรและข้อปฏิบัติต่างๆ ขณะเดินทางบนท้องถนน โดยมีทีมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวและบางชัน ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องๆ เยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสถานีตำรวจทั้ง 2 แห่ง

You might also like