Nulled24

อีซูซุคามิโอ

เป็นครั้งแรกที่ทาง Isuzu ได้ประกอบรถ 5 ที่นั่งในโรงงานของตัวเองเพื่อรองรับตลาดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  โดยรถรุ่นนี้จะมีตัวถังที่สั้นกว่ารถกระบะทำให้มีความคล่องตัวสูงในการใช้งาน  สามารถใช้งานทดแทนรถเก๋งได้อย่างสบาย

พื้นฐานของอีซูซุ คามิโอจะใช้ของอีซูซุมังกรทองที่ได้รับการยอมรับเรื่องความอึดความทน  อีกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล 4 JA 1 ขนาด 2.5 ลิตรนั้นยังมีความทนทานดูแลรักษาต่ำจากการใช้เฟืองราวลิ้นแทนที่จะเป็นสายพานราวลิ้น  แม้เสียงเครื่องยนต์จะดังหน่อยแต่ก็คุ้มค่ากับการดูแลรักษาต่ำโดยเฉพาะกับคนที่ทำตัวเหินห่างจากศูนย์บริการ

You might also like