Nulled24

อาวดี้ ประเทศไทยบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลรามาธิบดี

นายกฤษณะกร เศวตนันทน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวดี้ ประเทศไทย กล่าวว่า ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร พนักงาน และผู้จำหน่ายอาวดี้ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างกำลังใจ และการมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ โดยภายในองค์กรมีนโยบายให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามทุกมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

สำหรับการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นั้น เมื่อเร็วๆ นี้ อาวดี้ ประเทศไทย ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ นอกจากนี้อาวดี้ยังได้ส่งมอบน้ำดื่มสะอาด Audi ให้โรงพยาบาลและชุมชนรวม 8 แห่ง ด้วย คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง และมูลนิธิดวงประทีป ฯลฯ

You might also like