Nulled24

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรมแต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” ชาวไทยคนแรก

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรประจำปี พร้อมสานต่อพันธกิจในการยกระดับความสามารถในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าในระดับภูมิภาค โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรประจำปีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการปรับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง มร. ยูจิ ฮิราโอกะ กรรมการผู้จัดการ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ นอร์ธ อเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นเวลา 5 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าว มร. ฮิราโอกะ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่มีรากฐานจาก “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” โดยปลูกฝังปรัชญาการบริหารที่มุ่งเน้นการลดกระบวนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลในการทำงานสูงสุดในทุก ๆ ส่วนงาน ทำให้บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม สามารถยกระดับในการทำงานทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิรยศ พฤทธากรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ให้เข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” แทน มร. ฮิราโอกะ โดยนายวิรยศ ได้สั่งสมความชำนาญในด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากการปฏิบัติงานในหลากหลายส่วนงานนับตั้งแต่เริ่มงานกับบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการสำคัญของบริษัทฯ มากมาย อาทิ การเริ่มสายการผลิตชุดเครื่องยนต์โตโยต้ารหัส GD ณ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นายวิรยศ ยังเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารงานจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท โตโยต้า ในระดับภูมิภาคเอเชียในหลายประเทศ อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัท โตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “กรรมการผู้จัดการ” ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดยนายวิรยศ ถือเป็นชาวไทยเป็นคนแรกที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกด้วย

You might also like