Nulled24

วี คาร์โก เดินหน้าขยาย Smart Station

กลุ่มบริษัท วี คาร์โก ผู้นำด้านการกระจายสินค้าทั่วประเทศ เดินหน้าลงทุนสถานีจ่ายน้ำมันอัจฉริยะหรือ Smart Station แห่งที่ 2 ย่านคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด หลังจากประสบความสำเร็จในการลงทุนแห่งแรกย่านวังน้อย

นางสาวอัศรี ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วี คาร์โก เปิดเผยว่า วี คาร์โก ได้พัฒนาระบบสถานีจ่ายน้ำมันอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นการภายในที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา สามารถควบคุมต้นทุนด้านค่าขนส่ง เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับลูกค้าเพราะภายใต้ระบบควบคุมของ TMS (Transport Management System) เป็นการทำงานของระบบที่ไม่มีความผิดพลาดเนื่องจากระบบสั่งงานโดยใช้คนดำเนินการเพียงคนสั่งการในระบบเท่านั้น ระบบสถานีจ่ายน้ำมันอัจริยะนี้ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของ วี คาร์โก ขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กรที่จะพัฒนา วี คาร์โก ให้เป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ใช้นวัตกรรมระดับแนวหน้า ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ เป็นส่วนำคัญที่ทำให้ วี คาร์โก ได้รับรางวัลใหญ่ถึง 2 รางวัลคือ PM Award 2020 และ ELMA 2020 (Excellent Logistics Management Award) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ทางด้านนายชัยยศ ศรีสงคราม รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท วี คาร์โก กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ระบบการทำงานของสถานีจ่ายน้ำมันอัจฉริยะ เมื่อลูกค้ามีคำสั่งมายังระบบ TMS ของ วี คาร์โก คำสั่งจะถูกดำเนินการต่อโดยระบบ TMS จะส่งคำสั่งให้พนักงานขับรถรับปฏิบัติงาน โดยไปรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ระบุผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือของพนักงานขับรถ เมื่อรับสินค้าครบถ้วน พนักงานขับรถจะถ่ายรูปผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ระบบ TMS อีกครั้งหนึ่ง จากนั้น ระบบจะส่ง QR Code กลับไปยังโทรศัพท์ของพนักงานดังกล่าวเพื่อนำรถไปเติมน้ำมันที่ได้ผ่านการคำนวณปริมาณน้ำมันที่จะต้องใช้พร้อมระยะทางที่ถูกคำนวณร่วมกับ Google Map และกำหนดเส้นทางขนส่งที่ชัดเจน การเติมน้ำมันทุกครั้งของพนักงาน ระบบจะมีการรายงานไปยังระบบ TMS เพื่อให้พนักงานจัดซื้อผู้รับผิดชอบการจัดซื้อน้ำมันได้ทราบถึงสถานะของปริมาณน้ำมันว่าจะต้องสั่งซื้อน้ำมันเพิ่มเมื่อไหร่ ขณะนี้ วี คาร์โก กำลังดำเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมันอัจริยะแห่งที่ 2 ที่บริเวณคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด โดยจะเริ่มก่อสร้างในเร็ว ๆ นี้และจะเปิดใช้บริการได้ในปีนี้

You might also like