Nulled24

วอลโว่ บัส เริ่มทดสอบรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศเม็กซิโก

วอลโว่ บัส เริ่มทดสอบการใช้รถโดยสารไฟฟ้า Volvo 7900 Electric Bus ในเม็กซิโก ซิตี้ ซึ่งเป็นการรุกเข้าสู่กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา หลังจากที่ได้นำเสนอทางเลือกแบบยั่งยืนให้กับเมืองต่างๆ ทั่วโลก ด้วยระบบรถโดยสารไฟฟ้า

นับจากความสำเร็จของการนำรถโดยสารไฟฟ้าเข้าสู่ระบบการขนส่งสาธารณะทั่วทวีปยุโรป วอลโว่ บัส ในขณะนี้ ได้รุกก้าวต่อไปในการขยายการให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาด้วยการทดสอบรถโดยสารไฟฟ้า Volvo 7900 Electric Bus ในเมืองเม็กซิโก ซิตี้ โดยได้เริ่มทดสอบบนถนนสายที่ 4 ของระบบ Mexico City Metrobus System ซึ่งรถที่นำไปทดสอบ เป็นรถขนาดความยาว 12 เมตร ที่ใช้เทคโนโลยีในแบบฉบับของวอลโว่ บัส ที่ไม่สร้างมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาเมือง

วอลโว่ บัส เป็นรถโดยสารในประเทศเม็กซิโกมายาวนานกว่า 20 ปี และได้นำเสนอทางเลือกด้วยเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าเพื่อความยั่งยืนของระบบขนส่งในประเทศต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเสนอแนวคิดเมืองปลอดมลพิษ (Zero City) โดยใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อันมีองค์ประกอบที่ไร้มลพิษ ไร้รถติด ไร้อุบัติเหตุและไร้มลพิษทางเสียง

วอลโว่ บัส ถือเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและมีประสบการณ์ในด้านระบบขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้า และประสบความสำเร็จในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา รถโดยสาร Volvo 7900 Electric bus ที่กำลังทดสอบบนเส้นทาง Metrobus เป็นผลผลิตที่มาจากประสบการณ์อันยาวนานของวอลโว่ บัส ในระบบขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้า

Volvo 7900 Electric bus ที่กำลังทดสอบใน เม็กซิโก ซิตี้ ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอร์รี่ที่มีกำลังขับที่ 330 กิโลวัตต์ ซึ่งชาร์จไฟเข้าแบตเตอร์รี่ในช่วงกลางคืน และเป็นรถโดยสารที่ถูกออกแบบให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารด้วยพื้นในห้องโดยสารที่ต่ำ ซึ่งเหมาะกับผู้โดยสารทั่วไป นอกจากนี้ ในห้องโดยสารยังมีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็น หรือแม้แต่ผู้โดยสารพิการทางสายตาที่มีสุนัขนำทาง รถรุ่นนี้จะถูกนำไปทดลองใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

You might also like