Nulled24

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตที่สดใสของเยาวชน

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา วอลโว่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร องค์กร และชุมชนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทั้งในด้านความปลอดภัย การศึกษา และการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้คนในประเทศ เนื่องจากวอลโว่ยึดถือปรัชญาการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ “ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก” เพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี สวัสดิภาพความปลอดภัย และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำเสนอรถยนต์อัจฉริยะที่เปี่ยมด้วยความปลอดภัยซึ่งมีดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในทุกวัน

มร.คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วอลโว่พยายามสนับสนุนให้ผู้คนได้มีชีวิตที่สะดวกสบายและยั่งยืนผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด หลังการเปิดตัว Road Safety Campaign เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเพิ่มสวัสดิภาพแก่คนเดินถนนที่โรงเรียนวัดเกาะในจังหวัดระยองเมื่อปีที่ผ่านมา เรายังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ วอลโว่ได้ริเริ่มจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อให้แก่เยาวชน ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกของเรารวมถึงมูลนิธิกระจกเงาและชุมชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรม Volvo – We Share Your Smile Campaign เพื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนตาเถร จังหวัดนครราชสีมา ผ่านการสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • การบูรณะซ่อมแซมห้องสมุด พร้อมมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้ชุดใหม่
  • การบูรณะซ่อมแซมห้องปฐมพยาบาลพร้อมมอบตู้ยา รวมถึงปูพื้นห้องเรียนและซ่อมเพดานห้องพักครู
  • การซ่อมแซมราวบันได ตรวจสอบและซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้เรียน
  • เทปูนซีเมนต์และทำหลังคาของสนามกิจกรรมซึ่งอยู่ข้างโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สำหรับคนในชุมชน

นอกจากนี้ วอลโว่ยังจัดหาอุปกรณ์เสริมหลักสูตรอื่นๆ อาทิ อุปกรณ์กีฬา จักรยาน และเครื่องกรองน้ำให้กับผู้คนในชุมชน “การเรียนรู้มิได้จำกัดเฉพาะในหนังสือหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้น หากการเรียนรู้ถึงการอยู่อย่างมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน” มร.คริส เวลส์ กล่าว

You might also like