Nulled24

“วชิระ เรืองมาลัย” นั่งนายกฯ สรยท.

“วชิระ เรืองมาลัย” นายกสมาคม สรยท. คนใหม่ เผยนโยบายขับเคลื่อนสมาคมฯ สู่ความก้าวหน้า สานต่อนโยบายที่ดีของคณะกรรมการชุดเก่า พร้อมผลักดันนำชื่อเสียงสมาคมฯ ให้ขจรไกลในวงกว้าง ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสู่ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เดินหน้ายกระดับทักษะวิชาชีพและสวัสดิการให้กับสมาชิกในยุคดิจิตอล มั่นใจด้วยพลังของทีมงานบริหารคุณภาพ และผสานความร่วมมือของสมาชิกในทุกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เปิดเผยว่า หลังจากจากได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ทีมงานคณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานสมาคมฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทั้งในทักษะวิชาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังจะเดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมอาชีพและรายได้ สวัสดิการรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะของสมาชิกสามัญในวิชาชีพสื่อมวลชนสายยานยนต์ทุกแขนงเพื่อสร้างกำลังใจในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกกับผู้สนับสนุน และตัวแทนประชาสัมพันธ์ การตลาด และเอเจนซีโฆษณา ในรูปแบบการสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในฐานะที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันกับสื่อมวลชนมาโดยตลอด เพื่อก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพและธุรกิจด้วยกัน

You might also like