Nulled24

รอยัล เอนฟิลด์ หยุดการผลิตชั่วคราวทั่วโลก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอยัล เอนฟิลด์ขอประกาศยุติการผลิตทั่วโลกเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 และให้พนักงานของรอยัล เอนฟิลด์ประเทศไทยทำงานจากที่บ้าน

การยุติการผลิตมีผลบังคับใช้กับทุกโรงงานในเมืองเชนไน ได้แก่ ฐิรูโวตติยูร์, โอรากาดัม, และนิคมอุตสาหกรรมวัลลัม วาดากัล ร่วมไปถึงศูนย์เทคโนโลยีในเชนไน และบรันติงธอร์ป, ในเลสเตอร์เชียร์ สหราชอาณาจักร อีกทั้งให้สำนักงานและตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดให้ประเทศอินเดียปิดชั่วคราว ทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน, พนักงานรายวัน, และพนักงานชั่วคราวของรอยัล เอนฟิลด์

นายวิมัล ซุมบ์ลี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “พนักงานของรอยัล เอนฟิลด์ในประเทศไทยได้เริ่มทำงานจากบ้านมาเป็นเวลา 2 อาทิตย์แล้ว และจะยังทำต่อไป เราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดังที่ทางรัฐบาลได้แนะนำ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคมที่รอยัล เอนฟิลด์มีต่อสังคมไทย”

สำหรับรอยัล เอนฟิลด์ สโตร์, การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และศูนย์บริการของรอยัล เอนฟิลด์ยังเปิดบริการตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน หากมีมาตรการอื่นๆ ประกาศออกมาในอนาคต รอยัล เอนฟิลด์ ประเทศไทยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

You might also like