Nulled24

รถสามล้อคือพระเอกตัวจริง !

ที่ผ่านมารถสามล้อถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายเสมอ เนื่องจากภาพเก่าๆ ของรถซาเล้ง รถพ่วงข้าง รถสกายแลป ซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความปลอดภัย จึงถูกมองว่าเป็นยานยนต์ชั้น 2 ที่เกะกะถนนและถูกกีดกันไม่ให้จดทะเบียนอยู่ตลอดเวลา

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย นายกสมาคมผู้ค้ารถสามล้อส่วนบุคคล และรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า และ ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ รองนายกสมาคมฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอหารือปลดล๊อค หาทางออกให้รถสามล้อไทยสามารถจดทะเบียนได้ โดยไม่ใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา และให้อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมรากหญ้าที่ประกอบอาชีพสุจริต ตามเหตุผล ความจำเป็น และความสม่ำเสมอของผู้ขอจดทะเบียน โดยมีนายเสกสม อัครพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้การต้อนรับและเป็นประธานองค์ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบน พื้นที่ 5

You might also like